Meld på lag


Klasseinndeling Sett kryss
A Gutter 13 år (9'er)
B Gutter 12 år (9'er)
C Gutter 11 år (7'er)
D Gutter 10 år (7'er)
E Gutter 9 år (5'er)
F Gutter 8 år (5'er)
G Gutter 7 år (3'er)
H Gutter 6 år (3'er)
I Jenter 12-13 år (9'er)
J Jenter 10-11 år (7'er)
K Jenter 8-9 år (5'er)
L Jenter 6-7 år (3'er)
Lag- og kontaktinformasjon (må fylles ut)
Klubb  
Lagets navn  
Draktfarger  
Kontaktperson  
Fakturaadresse  
Postnr./sted  
Telefon (jobb)
Telefon (Privat)
Mobil  
E-post  
Spillerliste
Nr. Fornavn Etternavn Slett
Merknader: Her føres eventuelt overårige spillere og spillere med dispensasjon.
OBS. Husk at påmeldingsgebyret må betales inn på kontonummer 2050.33.55664 før påmeldingen blir godkjent.