Permittering og nye utsettelser  Permittering og nye utsettelser
Publisert: 26.03.2020
Eidsvold Turn Fotball har den siste tiden sett seg nødt til å permittere administrasjon, spillere og trenere. Torsdag melder NFF at seriestarten blir tidligst 23. mai.
 
Koronaviruset har på kort tid sørget for unntakstilstand også for idrettslag i Norge - i likhet med samfunnet forøvrig. All fotballaktivitet har nå vært stanset i to uker. Det er en vanskelig og krevende situasjon for Eidsvold Turn Fotball ingen så komme. Full stopp på Myhrer betyr både konsekvenser i alle ledd, og medfører også økonomiske tap selv om hensynet til liv og helse selvsagt går foran alt annet. Ta vare på hverandre!
 
Styret i Eidsvold Turn Fotball har besluttet å ta flere grep rundt økonomien i en tid der ulike inntektskilder forsvinner, samarbeidspartnere sliter og arrangementer utsettes og avlyses. En av konsekvensene i den dramatiske og usikre tiden er at samtlige ansatte i administrasjonen, spillere og trenere er permitterte. Daglig leder Roar Halvorsen er delvis permittert da han også nå må håndtere driftskritiske arbeidsoppgaver, og vil svare på telefon og mail. Turn-ledelsen takker for forståelse og tålmodighet i en krevende tid, og håper også framover alle vil bidra slik at klubben står best mulig rustet når krisen er over.
 
Eidsvold Turn Fotball følger prinsippene for enighet som er blitt besluttet mellom Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund, NISO, Toppfotball kvinner og Divisjonsforeningen. Der fremkommer det blant annet at permitteringsgrunnlaget består så lenge Helsedirektoratets vedtak opprettholdes, eventuelt forlenges på samme betingelser som i dag.
 
NFF melder torsdag at de i samråd med Divisjonsforeningen har bestemt at seriestart i 2. og 3. divisjon blir tidligst 23. mai. Det jobbes med ulike scenarioer for gjennomføring, men målet er fortsatt at seriene skal gjennomføres som normalt med 26 kamper. Forbundet poengterer samtidig at det må forventes ytterligere justeringer da situasjonen er uavklart og uoversiktelig. All breddefotball er fra før stoppet ut april.
 
Her kan du lese NFFs råd om fotballaktivitet! Eidsvold Turn anbefaler alle å lese og følge disse.
 
All informasjon omkring smittevern og tiltak kommer via fhi.no. Følg med der og på respektive kommuners hjemmesider. Generelle retningslinjer gjelder - husk god håndhygiene, vask hendene godt ofte med såpe og lunkent vann. Bruk tørkepapir ved hoste og nysing - alternativt bruk albuekroken. Unngå å ta deg for mye i ansiktet (øyne, nese, munn). Reduser omfanget av håndhilsing, klemming og nærkontakt.
 
Her kan du lese siste nytt fra Eidsvoll kommune om koronaviruset og lokale tiltak
 
 
 
Google Translate
select