23.04.2021
author Eidsvold Turn På Nett

Sjekk medlemskontingenten din nå!

Eidsvold Turn Fotball har nå sendt ut medlemskontingent for 2021 til alle våre medlemmer. Dette fakturers i Spond, og betalingen vil ligge under betalinger i Spond-appen!
 
Det er noen endringer i betalingsrutinene for medlemmer i Eidsvold Turn Fotball. Tidligere har medlemmene blitt fakturert av ETF Allianse der fotballgruppa har fått sin andel av kontigenten derfra, men betalingsmåten er nå endret da denne ikke tilfredsstilte idrettens lovverk. Man må nemlig være betalende medlem av de idrettene man bedriver. Alle spillere, trenere og styremedlemmer må være medlemmer, mens vi håper at også andre familiemedlemmer vil bidra som støttemedlemmer.

Medlemskontingenten har familiemoderasjon, og dette er håndtert automatisk ut fra hvem som er betalingskontakt i Spond. Familiemoderasjon for medlemskap fungerer slik at de som er knyttet sammen til felles betalingskontakt maksimalt betaler 600 kroner selv om summen av alle hver for seg ville vært høyere.

Medlem i flere idrettslag internt i Eidsvold Turn: De over 13 år som driver flere idretter i Eidsvold Turn-grenene, og da må være medlem av de ulike klubbene i Eidsvold Turn, får 50 prosent rabatt på medlemskontingent i alle grenene. Dette gjelder også familiemedlemsskap. Disse må vi håndtere manuelt, gi oss beskjed dersom dette er tilfelle slik at vi får det på plass. For spørsmål eller hjelp her: ta kontakt med Karina på karina@etf-fotball.no 
 
 
 


Dette innholdet er skrevet ut fra http://www.etf-fotball.no